Jak działać w przypadku wystąpienia pożaru?

Jak działać w przypadku wystąpienia pożaru?

Studia podyplomowe z zakresu BHP były świetnym pomysłem. Co prawda, na razie nie wykonuje zawodu związanego z nowymi uprawnieniami, ale posiadam specjalistyczną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Na zajęciach dowiedziałem się wiele o rodzajach gaśnic i tym, kiedy powinno się je stosować.

Kilka słów o gaśnicach i ich używaniu

gaśnice z łódzkiegoPożar jest zjawiskiem, które może pojawić się nieoczekiwanie w miejscu wykonywania obowiązków zawodowych. Jest to bardzo niebezpieczne zdarzenie, które może mieć rozległe konsekwencje. Nie tylko dla człowieka, ale też dla stabilności budynku. Wykładowca mówił, że dużą popularnością cieszą się profesjonalne gaśnice z łódzkiego. Przede wszystkim, wyróżnia się kilka rodzajów środków gaśniczych, które należy stosować do różnych typów pożaru. Ze względu na źródło powodujące rozprzestrzenianie się ognia, należy zwrócić szczególną uwagę na metodę zwalczania pożaru. Jeśli pojawia się on w miejscu, gdzie znajduje się duża ilość tłuszczów, to świetnie nadają się gaśnice przeznaczone do substancji pochodzenia organicznego. Pozwalają one na szybkie pozbycie się płomieni, bez rozprzestrzeniania płonących cząsteczek substancji na ściany, sprzęty, czy inne materiały. W przypadku użycia wody istnieje spore ryzyko, że ogień wymknie się spod kontroli. Dowiedziałem się także, że gaśnice proszkowe mogą powodować mocne zabrudzenie powierzchni, a nawet trwałe uszkodzenie instalacji elektrycznych lub urządzeń, które mają stałe zasilanie.

Poza tym, ważne jest, żeby nie otwierać okien, gdy pojawi się płomień. Nierozważne działanie pod wpływem stresu może dostarczyć tlen, który jest paliwem dla szalejących płomieni. Przede wszystkim, należy zachować spokój i przeprowadzać działania kierując się rozsądkiem. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych komplikacji.

Comments are closed.