Jak powinna być konserwowana elektrownia PV

Jak powinna być konserwowana elektrownia PV

Rosnąca popularność odnawialnych źródeł energii sprawia, że na rynku pojawia się coraz więcej instalacji wykorzystujących te technologie. Jest to spowodowane zapotrzebowaniem na efektywne sposoby wytwarzania energii cieplnej czy elektrycznej przy niewielkiej emisji szkodliwych gazów czy substancji do środowiska. Obecnie oferowane rozwiązania nie wymagają stałego nadzoru człowieka.

Czynności obsługowe instalacji PV

obsługa elektrowni fotowoltaicznychWiększość zachodzących procesów jest zautomatyzowana i zoptymalizowana pod kątem jak najefektywniejszego działania. Niemniej jednak należy pamiętać, że od czasu do czasu potrzebna jest obsługa elektrowni fotowoltaicznych, która obejmuje kilka zasadniczych działań. Należy tutaj wymienić chociażby czyszczenie modułów, które powinno być wykonywane raz na kilka miesięcy. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest kwestia odśnieżania powierzchni modułów. Z reguły zabieg ten nie jest wymagany jednak w niektórych przypadkach może okazać się on niezbędny. Zalecane są również inne czynności wykonywane cyklicznie, które mogą pomóc wykryć wszelkie nieprawidłowości w działaniu instalacji. Można tutaj zaliczyć chociażby wizualną inspekcję poszczególnych elementów instalacji po każdej burzy czy wichurze. Raz do roku powinien być wykonany gruntowny przegląd instalacji wraz z elementami wsporczymi oraz konstrukcją nośną.

Raz na pięć lat powinny być przeprowadzane pełne pomiary elektryczne instalacji. Czynności takie powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje, a także uprawnienia w tym zakresie. Wszelkie wykonane pomiary powinny być udokumentowane poprzez wystawienie stosownego świadectwa czy raportu. Jak widać popularność systemów PV sprawia, że na rynku pojawia się coraz więcej podmiotów świadczących profesjonalne usługi w tym zakresie.

Comments are closed.