Proces zarządzania zasobami ludzkimi – wyposażenie i lampy przemysłowe

Proces zarządzania zasobami ludzkimi – wyposażenie i lampy przemysłowe

W procesie ZZL (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi), o którym ostatnio jest coraz głośniej, szczególne miejsce zajmuje pracownik, jako wartość dla przedsiębiorstwa. Armstrong zauważył, że: „Zarządzanie zasobami ludzkimi można ogólnie zdefiniować, jako strategiczną, jednorodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi – którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów, a tym samym umacniają jej przewagę nad konkurencją”.

 

Człowiek i otoczenie – pracownik a lampy przemysłowe

lampy przemysłoweDalej podkreśla, że: „trwałą, silną pozycję i konkurencyjność firma uzyskuje dzięki ludziom. Stąd też winni być oni traktowani nie jako koszty zmienne, lecz jako cenny kapitał, który można pomnażać, czyli podnosić jego wartość”. Zatem pracownicy organizacji uważani są za zasób strategiczny, dzięki któremu przedsiębiorstwo uzyskuje przewagę konkurencyjną, i który należy zwielokrotniać. Wszystko ładnie pięknie. Pracownicy są zasobem strategicznym, jednak często ten zasób strategiczny niestety nie mają godnych warunków do pracy. Coraz mniej, jednak czasami zdarza się, że pracownicy skarżą się na lampy przemysłowe. Twierdzą, że często jest za słabe, albo przestarzałe. Ile w tym prawdy – tylko oni wiedzą. My musimy zdawać sobie sprawę z tego, że faktycznie pracodawcy stawiają ostatnio na rozwój pracownika. Syntezą wyżej wymienionych charakterystyk mogłoby być stwierdzenie, iż kapitał ludzki jest zbiorem możliwości, zdolności, wiedzy, umiejętności, motywacji obecnym w pracowniku. Tak rozumiany kapitał jest zaletą człowieka. Najważniejszą cechą kapitału ludzkiego jako zasobu, która wyróżnia go spośród innych, jest to, że jest on obecny w ludziach.

Oznacza to, że każdy człowiek posiada konkretne cechy charakteru, dzięki którym jest wartościowym pracownikiem, którego kapitał przedsiębiorstwo może wykorzystać. I te cechy charakteru przedsiębiorcy chcą pielęgnować w swoich pracownikach. Wiedzą, że będą mogli je prędzej czy później wykorzystać do własnych celów.

Comments are closed.