RODO, a bezpieczeńśtwo informacji

RODO, a bezpieczeńśtwo informacji

Należy pamiętać, że rozporządzenie RODO jest także dyrektywą o charakterze ogólniejszym niż przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli uznamy, że dane osobowe są pewnego rodzaju informacją to unijne rozporządzenie RODO było dla państw członkowskich również drogowskazem do ujednolicenia prawa w zakresie dużo ogólniejszym.

Na straży bezpieczeństwa teleinformatycznego

audyt bezpieczeństwa informacji elblągMając na myśli zakres dużo ogólniejszy niż bezpieczeństwo danych osobowych, ich prawidłowe przetwarzanie i przechowywanie miałem na myśli zagadnienie bezpieczeństwa informacji. Jest to kwestia dużo ogólniejsza niż zagadnienie ochrony danych osobowych, ponieważ odnosi się do całości informacji dostępnych w pewnym środowisku informatycznym, środowisku pracy, a także informacji w sensie posiadania pewnych informacji przez poszczególnych pracowników. Na skutek zmiany polskiego prawa w związku z rozporządzeniem RODO, przedsiębiorcy musieli dostosować swoje systemy teleinformatyczne, sprzęt oraz codzienne nawyki w pracy i po pracy, do nowych wymagań polskiego prawa. Wejście w życie ustaw regulujących te kwestie było także impulsem do ożywienia rynku audytorskiego. Na rynku pojawiło się mnóstwo firm, które mogą przeprowadzić audyt bezpieczeństwa informacji Elbląg to miasto, gdzie działają firmy, które swoim profesjonalizmem urzekły świat biznesu w całej Polsce. Jak widzimy, zmieniające się pod wpływem RODO prawo w Polsce wymusiło ożywienie pewnych zawodów i sprzyjało powstawaniu nowych biznesów.

Na dostosowywaniu polskiego prawa do wymogów rozporządzenia RODO szczególnie skorzystali eksperci z zakresu IT, programiści, którzy w każdej dbającej o prawidłowe przetwarzanie danych firmie, znajdują zatrudnienie w celu tworzenia i udoskonalania rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji, które przyczyniają się do zadośćuczynieniu idei, będącej u podstaw powstania dyrektywy RODO.

Comments are closed.