Skuteczna sygnalizacja wystąpienia zagrożenia pożarowego

Skuteczna sygnalizacja wystąpienia zagrożenia pożarowego

Niektóre obiekty ze względu na realizowaną przez nie funkcje czy przeznaczenie wymagają dodatkowej ochrony. Dotyczy to w szczególności budynków publicznych, gdzie jednocześnie w przestrzeni zamkniętej może przebywać wiele osób. W takich miejscach jednym z największych zagrożeń jest wystąpienie otwartego ognia, który zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. Dodatkowo może powodować on nieodwracalne i trudne do oszacowania straty materialne.

Co wchodzi w skład systemu alarmowania pożaru?

system sygnalizacji ppożW związku z tym w aktach prawnych znajdują się przepisy precyzujące wymogi, które muszą być spełnione w określonych budynkach. Większość z nich musi posiadać profesjonalny system sygnalizacji ppoż, który składa się z wielu elementów. Jego zadaniem jest szybkie wykrycie zagrożenia i przekazanie informacji osobom znajdującym się w pobliżu jak i również służbom. W skład systemu wchodzą przeważnie czujki, centrala, ręczne ostrzegacze czy sygnalizatory. Te ostatnie pełnią szczególnie ważną funkcję. Muszą one bowiem niezawodnie zasygnalizować wystąpienie zagrożenia. Do tego celu wykorzystywane są sygnały akustyczne oraz optyczne. Coraz popularniejsze są również urządzenia głosowe umożliwiające generowanie sygnału alarmowego uzupełnionego komunikatem słownym o dowolnej treści. Są one szczególnie przydatne w miejscach, gdzie mogą przebywać osoby posługujące się różnymi językami, nieprzeszkolone w zakresie ppoż. Jest to trudna sytuacja.

Dobrym przykładem takich miejsc są wszelkiego rodzaju noclegownie czy hostele. Urządzenia stosowane w systemach muszą działać niezawodnie. Przed wprowadzeniem na rynek muszą przejść szczegółowe badania i testy w jednostce akredytowanej pod kątem zgodności z wymogami norm. Wynik pozytywny umożliwia wystawienie specjalnego certyfikatu czy atestu, który potwierdza skuteczność działania w określonych warunkach.

Comments are closed.