Usługi świadczone przez kancelarie prawne

Usługi świadczone przez kancelarie prawne

Z definicji kancelaria prawna jest podmiotem gospodarczym utworzonym przez jednego lub więcej prawników w celu wykonywania zawodu prawnika. Podstawową usługą świadczoną przez kancelarię prawną jest doradzanie klientom (osobom fizycznym lub korporacjom) w zakresie ich praw i obowiązków.

Organizacja kancelarii prawnej

kancelaria prawna sosnowiecOprócz doradztwa kancelarie (np. kancelaria prawna sosnowiec) reprezentują klientów w sprawach cywilnych lub karnych, transakcjach gospodarczych i innych sprawach, w których poszukuje się porady i innej pomocy prawnej. Kancelarie prawne są zazwyczaj zorganizowane wokół partnerów, będących współwłaścicielami i dyrektorami biznesowymi działalności prawnej oraz współpracowników, którzy są pracownikami firmy z perspektywą stania się partnerami, a także różnych pracowników urzędniczych i innych usług wsparcia. Pozyskiwanie partnera jest bardzo prestiżowe w dużych i średnich firmach, ze względu na konkurencję, która w naturalny sposób wynika z wyższego stosunku liczby współpracowników do liczby partnerów. Firmy takie mogą zamieszczać ogłoszenia w publikacjach branżowych w celu ogłoszenia, kto został partnerem. Tradycyjnie partnerzy mają bezpośredni udział w zyskach firmy, po opłaceniu m.in. wynagrodzenia pracowników, kosztów utrzymania biura, materiałów biurowych i książek dla biblioteki prawniczej (lub abonamentu bazy danych). Wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą w dużej mierze działać samodzielnie w zakresie prowadzenia nowej działalności gospodarczej i obsługi istniejących klientów w ramach swojej księgi handlowej.

Metody wynagradzania wspólników różnią się znacznie w zależności od kancelarii. W największych kancelariach amerykańskich „rozpiętość wynagrodzenia” (stosunek najwyższego wynagrodzenia wspólnika do najniższego wynagrodzenia wspólnika) wśród firm ujawniających informacje waha się od 3:1 do 24:1.

Comments are closed.